Soi Cau Mn Xskt error_code:54003 error_msg:Invalid Access Limit

Cập Nhật:2022-06-05 10:12    Lượt Xem:98


Soi Cau Mn Xskt error_code:54003 error_msg:Invalid Access Limit

The original tựa đã bị nới lỏng trở lại! Hàng trăm khu vực Phật Sơn đã bị hủy bỏ, và nhà với năm phục vụ không nằm trong số các đơn vị kiểm tra gia đình As a big city in Daws district with a GDP of đến 1.2 trilion yuan, Phật Sơn gần đây đã nới lỏng chính sách hạn chế mua hàng lần nữa sau đó thư giãn giới hạn mua hàng ở April 26. Description Trong tháng Sáu 2, Cục Thị Chính của Phật Sơn về khu nhà ở và phát triển thị trường thành phố và bốn bộ phận khác đã soạn thảo một văn bản để cải thiện chính sách quy định bất động sản, trong đó có khả năng cải thiện khu vực hạn chế việc mua nhà, và hỗ trợ nhu cầu xây nhà đất cải thiện, việc thu hẹp khu vực hạn mua sắm. Description Những người được phỏng vấn bởi nhà báo Trung Quốc về thời gian chứng khoán và các tay buôn chứng khoán tin rằng sự gián đoạn của giới hạn mua sắm tại Phật Sơn là để người ngoài nước ngoài tiếp tục mua nhà tại Phật Sơn, một thứ giúp đỡ rất lớn để ổn định thị trường bất động sản tại Phật Sơn. Giá nhà chung của Phật Sơn có giá thấp, có lợi cho việc giảm áp lực và chi phí cho người mua nhà ở Quảng Châu, giúp giải quyết nhu cầu nhà cửa của dân Quảng Châu, và việc xây dựng thị trường nhà đất có lợi cho việc hòa nhập Quảng Châu và Phật Sơn. Description Phật Sơn giảm vùng giới hạn (1) Trong tháng Sáu, Phòng xây dựng tại Phật Sơn và Văn phòng Phát triển Đô thị trấn thành phố và bốn bộ phận khác đã đồng ý cải thiện quy định và điều khiển bất động sản dựa trên các chính sách đô thị, và đưa ra những biện pháp cụ thể từ năm khía cạnh: nâng cao hệ thống bảo vệ nhà đất, cung cấp đất dân cư, cải thiện khu vực hạn mua nhà, hỗ trợ nhu cầu xây dựng nhà đất, và thực hiện các chính sách hỗ trợ tài chính. Description Dừng Sử dụng tối đa khu vực nhà kho hạn chế, các khu vực giới hạn được điều chỉnh theo đường ZumiaoSoi Cau Mn Xskt, Chanheng DistrictSoi Cau Mn Xskt, Guicheng Street, Nanhai District và Daliang Street, Shun District. Description Theo như dự án hỗ trợ nhu cầu xây dựng nhà ở cải thiện, thì trong khu vực hạn chế mua sắm, nếu một ngôi nhà được mua vì yêu cầu xây nhà tốt hơn, nhà cửa hàng mà nó sở hữu trong nhiều năm hơn năm sẽ không nằm trong số các nhà thanh tra gia đình. Đối với những ngôi nhà thương mại có năm hay hơn, không cần phải kiểm tra khả năng mua sắm nhà trong lúc bán đấu giá, quà tặng và tài sản. Description Sử dụng các chính sách hỗ trợ tài chính, nó được đề xuất để khuyến khích các ngân hàng thương mại giảm tỷ lãi suất của các khoản vay tư nhân thương mại Chúng tôi sẽ nghiên cứu và tăng cường hỗ trợ cho vay thế chấp nhà đất với quỹ dự phòng. Description Theo phóng viên Trung Quốc về thời gian chứng khoán, trước đây, khu vực giới hạn tại Phật Sơn bao gồm to àn bộ quận Chanheng District (Zumiao Street, Zhangcha Street, Shiwan Town Street, Nanzhauang Town), Guicheng Street, Dali Town, Lishui town in Nanhai District, Daliang Street, Chencun Town, Beijio Town, Lecong in Town de District. Thỏa thuận mới sẽ làm giảm khu vực giới hạn chỉ có gọi là đường Zumiao ở Chanheng District, Guicheng Street in Nanhai District và Daliang Street in Shun District. Điều đó có nghĩa là hạn chế mua hàng đã bị hủy bỏ ở nhiều khu vực đã được cài vào khu vực hạn chế mua sắm. Description bức thư giãn những giới hạn mua hàng ở Phật Sơn, và yanyukin, Giám đốc nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu Tưởng tượng của Viện nghiên cứu E-House, tin rằng lần này Phật Sơn đã thu hẹp phạm vi hành pháp của giới hạn mua hàng, dẫn đến việc xóa bỏ các giới hạn mua hàng ở vài khu vực ngoại ô, mà sẽ giúp giảm ngưỡng mua hàng ở các thị trường ngoại ô. Đồng thời, các ngôi nhà được giữ trong năm có thể bị loại khỏi số các căn hộ gia đình, cũng giống như việc tăng số phiếu phòng, và cũng giúp giảm bớt nhu cầu mua nhà. Description Sử dụng môi trường bất động sản hiện tại tại tại Phật Sơn có tác động và tác động lớn. Sự nới lỏng của các chính sách sẽ giúp thúc đẩy hoạt động thương mại hoạt động trên thị trường, và đóng vai trò tích cực trong việc kích hoạt nhu cầu mua nhà và bảo vệ quyền mua nhà của dân di cư. Tương tự chính sách cũng đã thúc đẩy các thành phố khác khắp đất nước. Thí dụ như, về việc giảm bớt các hạn chế mua sắm, nó có thể được thoải mái cho các tài sản khác nhau và khách hàng khác nhau. Về các vé phòng, một vài thành phố cho phép số vé phòng được tăng lên sau khi căn nhà được thuê, trong khi Phật Sơn tăng số vé phòng từ góc độ chịu đựng nhiều năm. Description Phật Sơn đã nới lỏng hạn mua hai lần trong 38 ngày Phật Sơn lại là một vòng luân lý nữa sau April 26. Description Trong tháng tư, 26, Phòng xây dựng Phật Sơn và Văn phòng phát triển thôn làng mạc thành phố, đã có thông báo về việc cải thiện chính sách nhà kho. Description Tờ ghi chú này cho thấy những chính sách sau đây nên được áp dụng cho nhà thương mại với thời gian thanh toán thuế bất động sản gần nhất hoặc thời gian ghi nhớ bất động sản trong năm: Đầu tiên, căn nhà hàng hóa không nằm trong số các đơn vị nhà đất thuộc sở hữu của gia đình cư dân khi gia đình cư xử lý kiểm tra khả năng mua hàng qua mạng. Description Dễ quá. thứ hai, cửa hàng mặt tư sản không cần phải được kiểm tra về khả năng mua sắm khi thực hiện thủ tục chuyển hàng như là ký hợp đồng bán hàng trực tuyến, quà tặng, đấu giá tòa án, v.v. Description Điều này có nghĩa là Phật Sơn không có giới hạn về việc mua nhà cũ trong năm năm. Chính sách nhằm mục đích giảm bớt nhu cầu mua nhà, đặc biệt là thúc đẩy nhu cầu cải thiện. Description As for the regulation of shopping Hạn chế in Phật một lần nữa vào tháng Sáu, liyujia, Chief Research Institute of Guangdong province housing policy policy center, said that before, 11 street in Phật gần Quảng Châu were subject to mua giới hạn, and the range of the Hạn chế areas was thích thú. only three government districts had one central area subject to buy tí giới hạn, and all the other eight road were chủ yếu near Guangzhou, which was chủ yếu to releasou to releasing a new tròn of house apportance. Description The places close to GuangZhou ở Phật Gia nói rằng hơn phân nửa người buôn bán nhà Phật Sơn chủ yếu đến từ Quảng Châu Châu Châu Châu Châu đến nói chuyện với tiếng đồng chính của Quảng Châu. Khu mua giảng phá này có vào họa Quảng Châu, và mọi người dân ở Quảng Châu đến Phật Sơn đến mua nhà này. Description Ở Nam Hải, Shun and Chanchad của Phật Sơn gần Quảng Châu có rất nhiều ngôi nhà mới, và giá của họ thấp hơn nhiều so với Quảng Châu gần Phật Sơn. Thí dụ như Nanhai. Giá của những ngôi nhà mới ở huyện Ligan gần Quảng Châu ở Nanhai đã đạt tới hơn 70000, nhưng giá của nhà ở Nanhai là 30000 đến 40000. Dưới sự khác biệt giá này, nếu chế độ mua hàng không được thực hiện, nó sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu mua hàng nhiều người. Tuy nhiên, nếu hạn mua không được thực hiện, vì nó liên kết hoàn hảo với thị chính của Quảng Châu, và mặt của Phật Sơn gần Quảng Châu, diện thị và thiết bị công cộng của nó thường tốt hơn mặt Quảng Châu gần Quảng Châu. Sẽ thuận lợi hơn khi thu hút người từ Quảng Châu mua nhà tại Phật Sơn. Do đó, nguồn cung cấp những ngôi nhà mới tại Phật Sơn chủ yếu tập trung tại các khu vực này, và nguồn cung cấp chính sách chủ yếu là thu hút người dân Quảng Châu mua nhà. Lý Nguyên Giáp giải thích thêm rằng trong những năm gần đây, ngoài các đô thị chính ở Ligan, Baiyun, Thiên lan, Huangpu, Yuexi và Panyun, giới hạn mua hàng ở các vùng ngoại vi khác ở Quảng Châu khá lỏng lẻo. Lý do chính là thu hút người dân các đô thị chính của Quảng Châu mua nhà ở ngoại ô, đặc biệt ở phía đông, đông nam và bắc. Điều này có ảnh hưởng tới thị trường bất động s ản của Phật Sơn. Description Sử dụng biện pháp khống chế hàng đầu, giá nhà ở Phật Sơn có giá thấp, giúp giảm áp lực và chi phí cho những người mua nhà ở Quảng Châu, giúp giải quyết nhu cầu nhà cửa của dân Quảng Châu, và việc phát triển nhà đất có lợi cho việc hòa nhập Quảng Châu và Phật Sơn. Description \t\t\t\t Đây là phúc lợi của cổ đông! Mười cổ phiếu vàng đứng đầu là để các người đào hố vàng! Thư mục Comment Okay. Okay. Thông tin chất lượng, cách giải thích chính xác, mọi ứng dụng ở đảo Sinai. Tác giả: jiangxiaotong. (1)


Mục Lục

Tin Tức

Tin Liên Quan