Bắc Kinh, mùa đông, chơi Paralympice hidro'clean fire collected in Zhangjioku chuangba Park

Cập Nhật:2022-05-22 13:41    Lượt Xem:54


The hunt of the month of March 2 (phóng viên Luo Xufeenging and Yule Wending) -the morning of March 2, the fire collection Wedding area in Zhangjialikou competition area of Bắc Kinh 2022 winter Paralympic Games was được tổ chức ở Qiaodong chuangba Park, Zhangjiangkou City. Một tác phẩm: Đại loại như là 9:00 on the {0 1}2 th,Xổ số Tây Ninh ở Quảng trường phía đông cổng của công viên chuangba, Trương Guyangang, giám đốc điều hành của Yihuatong Power Technology., đã nhấn nút khởi động. Hệ th ống phát điện kết nối tới cột khởi động được từ từ nạp điện, và bóng hình màu xanh và trắng tự động mở ra. Thiết bị bộ lọc lửa do hydro được kích hoạt để tạo ra một lửa \


Mục Lục

Tin Tức

Tin Liên Quan