Xs Hcm 5/4/2021 Năm điểm dùng trong báo cáo của PivoBàn là đơn giản và thực tế!

Cập Nhật:2022-06-16 08:36    Lượt Xem:119


Xs Hcm 5/4/2021 Năm điểm dùng trong báo cáo của PivoBàn là đơn giản và thực tế!

Dừng lại Điều chỉnh hàng và cột theo ngẫu nhiên

0 Từng Từng bức ảnh {}0}2 Thay đổi kiểu biểu đồ cho phiên chạy {1 {}0}Ảnh

0}3 Cập nhật dữ liệu

0) (0) ảnh

0}4 hết lần này đến lần khác Tóm gọn chỉ dữ liệu hàng Thêm ô mới

0) (0}ảnh

{}0}1}Đầu: mạng

Nơi này là một kho lưu trữ mạng cung cấp sự quản lý kiến thức cá nhân. Mọi nội dung được công bố bởi người dùng, không đại diện cho vị trí của nơi này. Hãy chú ý đến thông tin liên lạc, mua hàng ép và các thông tin khác trong nội dung kiểm tra để tránh lừa đảo. Nếu bạn tìm thấy nội dung có hại hay vi phạm, hãy nhắp vào một nút để báo cáo.


Mục Lục

Tin Tức

Tin Liên Quan