Xsag 3/6/2021 Võ Lỗ Vương, nữ thần của huyện Dayan, được canh giữ bởi cả Quang Đông và Hồng Kông, đã trở thành một hy vọng mới trong thế giới âm nhạc Quả

Cập Nhật:2022-06-17 07:59    Lượt Xem:52


Xsag 3/6/2021 Võ Lỗ Vương, nữ thần của huyện Dayan, được canh giữ bởi cả Quang Đông và Hồng Kông, đã trở thành một hy vọng mới trong thế giới âm nhạc Quả

Wo KeYule được sinh ra ở Taishan City, Guangdong Province on August 21, 1990 và tốt nghiệp từ khóa chuông vàng Nhạc việnXsag 3/6/2021, trường Shenzhen. Ở 2021Xsag 3/6/2021, lúc còn 23, cô tham gia chương trình âm nhạc \


Mục Lục

Tin Tức

Tin Liên Quan