Thượng Hải Giả tạo Cộng đồng hoang dã Để giải quyết định sẽ làm gì?

Cập Nhật:2022-05-23 08:01    Lượt Xem:162


Thượng Hải Giả tạo Cộng đồng hoang dã Để giải quyết định sẽ làm gì?

Trong buổi họp báo về việc ngăn chặn và kiểm soát bệnh viêm phổi của Xinguan tại Thượng Hải tổ chức vào tháng hai, Vương Hao, phó trưởng quận Kiến ing, đưa ra rằng kể từ đợt dịch bệnh hiện tại, Jiaying District đã tích cực đề cao việc tạo ra các cộng đồng tự do dịch bệnh dịch dịch dịch đôi. đang được tạo ra, bao gồm người 1624000, tính toán cho tính dân số 86.3=. của toàn bộ khu vực. Trong số đó, đường phố Giả và đường phố Tín Thành được cung cấp đầy đủ các cộng đồng miễn dịch, và người dân có thể tự do di chuyển trong phạm vi pháp luật. Theo dự kiến, vào đầu tháng Sáu, tất cả các quận trong khu vực sẽ được thành lập như các khu vực tự do vì đại dịch để đạt được mục tiêu xây dựng thành phố tự do. Theo Vương Hảo, quản lý xã hội tự do truyền nhiễm chủ yếu chọn những phương pháp như thế này: Tập trung vào mục tiêu củng cố và mở rộng các khía cạnh xã hội, tập trung vào những điểm quan trọng của việc ngăn chặn và kiểm soát cộng đồng, Sáu tiêu chuẩn và sáu tiêu chuẩn để củng cố cộng đồng tự do bùng phát bệnh. Trong quá trình xây dựng, tăng cường bảo đảm dịch vụ, nguồn trữ vật chất, tiết lộ hạt nhân (kháng nguyên) để phát hiện, tiêm chủng và bảo dưỡng thông tin để đảm bảo rằng sẽ có nhiều biện pháp phòng ngừa và biện pháp kiểm soát khác nhau, như quản lý y tế, bảo vệ cá nhân, quản lý cụ thể, dọn dẹp,Xổ số Tây Ninh khử trùng và tiêu diệt rác của cộng đồng miễn nhiễm. Nó thực sự sống rất tham gia. Ngoài việc phụ thuộc vào khối lượng, huy động khối lượng, phục vụ khối lượng và bảo vệ chung nhà chúng ta. Một mặt, nâng cao sự chú ý của người dân về các chính sách phòng ngừa và kiểm soát dịch. Chúng tôi đã thiết lập một bục chia sẻ thời gian thực sự cho trung tâm phòng ngừa và kiểm so át dịch hạt để mở ra dãy 100 mét cuối cùng để dễ dàng cho người dân kiểm soát các chính sách phòng ngừa lần đầu tiên. Mặt khác, nâng cao sự tham gia của người dân trong việc ngăn chặn và kiểm soát cộng đồng. Xây dựng một hệ thống phòng ngừa và kiểm so át cộng đồng, xây dựng 255 các mạng lưới nhỏ và vi điện trên to àn vùng, làm sáng tỏ các vị trí và trách nhiệm của người lãnh đạo lưới và người thu thập thông tin, cung cấp vật liệu, các nhân viên cung cấp thuốc men, tuần tra lưới, người quét dọn dẹp và giết người, và tuyển các tình nguyện viên cộng đồng tham gia xây dựng các cộng đồng tự do dịch bệnh, để tăng mạng lưới bảo vệ cộng đồng. Thứ ba, nâng cao cấp quản lý cộng đồng. Trong đợt dịch bệnh này, chúng ta đã chứng kiến hầu hết cư dân tự động tổ chức, đoàn kết với nhau, theo dõi và giúp đỡ nhau, chống dịch bệnh và bảo vệ quê hương chung của chúng ta. Việc xây dựng một cộng đồng tự do dịch bệnh có quan trọng liên quan tới người dân và là một nội dung quan trọng của việc củng cố xã hội. Trong giai đoạn tiếp theo, chúng ta sẽ xây dựng một cơ chế tự nhận thức và tự kỷ luật về tự quản lý sức khỏe, ủng hộ rằng mọi người là người đầu tiên chịu trách nhiệm cho việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh, luôn tăng cường sự ngăn chặn và kiểm soát cộng đồng và cải thiện mức lãnh đạo xã hội. Description


Mục Lục

Tin Tức

Tin Liên Quan