Bưu điện quốc gia: tất cả các bưu chính phủ ngoại thành phố đều nằm trong cơ chế giám sát và kiểm soát chung của tỉnh lẻ.

Cập Nhật:2022-05-23 07:11    Lượt Xem:159


Bưu điện quốc gia: tất cả các bưu chính phủ ngoại thành phố đều nằm trong cơ chế giám sát và kiểm soát chung của tỉnh lẻ.

Vào tháng đôi, Thông tấn thư vị tỉnh Fujian là được tham gia vào cơ chế phòng ngừa và kiểm soát chung của tỉnh và được chấp thuận. Tới nay, các bưu chính trong các tỉnh lẻ 31 (các vùng tự động và các thành phố) đã được nhập vào cơ chế giám sát và kiểm so át chung của tỉnh để đạt được to àn bộ sự bảo đảm về tổ chức cho việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh trong ngành. Dưới sự hướng dẫn của bưu điện bang và nhóm lãnh đạo để đảm bảo sự hoạt động ổn định của ngành bưu điện, các bưu chính phủ các tỉnh khác (các vùng tự động và các đô thị) đã tuân thủ chiến lược chung về lĩnh phòng thủ bên ngoài và phản hồi nội bộ quốc phòng, và chính sách chung về việc khử sạch các trách nhiệm khoa, được thực hiện sâu sắc, được hoà nhập vào tình hình phòng ngừa lây nhiễm địa phương, và thúc đẩy việc hòa nhập vào cơ chế bảo vệ chung ở mọi tỉnh. The State Post Office đã cho biết những tiến bộ về việc đảm bảo cho các công ty bưu chính tuân theo nội quy quy của các công ty bưu chính. Sự triển khai các cơ chế hoạt động hậu cần của Hội Đồng Bang, thiết lập cơ chế làm việc, phát triển hệ thống, tăng cường an ninh, thực hiện thời gian biểu, tiến hành theo dõi và phát triển các biện pháp giám sát kịp thời. Ngành công nghiệp đã dần phục hồi và xu hướng phát triển vẫn tiếp tục tiến bộ. Từ April 24,Soi cầu Xổ số Thái Bình âm lượng thương mại tốc độ đã tăng lên đáng kể, chúng tôi đã thu hồi lên trung bình khoảng 300 triệu mảnh mỗi ngày. Một dạng: Thông tin tình báo địa phương đã được sáp nhập vào cơ chế giám sát và kiểm soát chung của tỉnh. Mọi tài liệu trong tỉnh lẻ và các chính sách địa phương liên bang đã được phát ra để ngăn chặn và kiểm soát tình hình truyền nhiễm trong ngành công nghiệp bưu chính. Cho phép thông hành thống nhất quốc gia về các xe vận chuyển vật chất quan trọng. Thêm các kênh kiểm tra, nâng cao tiến trình kiểm tra, tăng hiệu quả giao thông của các xe vận chuyển vật chất quan trọng trọng, đảm bảo bảo các vận khí hậu thuận thuận thuận thuận thuận thuận ổn ổn định trong chuỗi cung cấp hàng công nghiệp. Nâng cao khả năng vận chuyển nhanh và phát triển nhanh. Trong bước kế tiếp, dưới sự hướng dẫn của bưu điện bang, các bưu chính phủ của các tỉnh (vùng tự động và đô thị) sẽ thực sự đóng vai trò phối hợp của cơ chế phòng ngừa và kiểm soát phối hợp hợp hợp hợp hợp thành phần quan trọng của cơ quan hạt, thiết lập ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh, phối hợp phát triển và an ninh, tuân theo việc bắn không chính xác và động khoa học, và làm việc tốt trong việc ngăn chặn và kiểm soát và giao tiếp trong ngành. Description


Mục Lục

Tin Tức

Tin Liên Quan