Dự Đoán Gia Lai Công ty kỹ thuật số Jiyun, Juzhi Huỳnh Dương, và HeBì Unicom đã tổ chức thành công cuộc hội nghị tái phát triển trong tỉnh đầu tiên.

Cập Nhật:2022-07-12 10:47    Lượt Xem:175


Dự Đoán Gia Lai Công ty kỹ thuật số Jiyun, Juzhi Huỳnh Dương, và HeBì Unicom đã tổ chức thành công cuộc hội nghị tái phát triển trong tỉnh đầu tiên.

The first province Innovation Confessions of iph6+of HeBì Unicom với chủ đề hy vọng kỹ thuật số, collecting wise and going far, attempting to find định lí và beating the future was successfully được tổ chức tại Shijiazheang, marking that HeBì Unicom has xâm chiếm trọn thời đại của ipv6+. Người Giám đốc Ủy ban chuyên gia về việc phát triển quy mô của IPv6 và học vấn của Viện kỹ thuật Trung Quốc, đã phát biểu khai mạc hội nghị. chuyên gia và người sử dụng công nghệ hàng đầu từ bộ phận thông tin mạng của Hội đồng tỉnh tỉnh tỉnh Hạ Bì, Chi nhánh truyền thông Hạ Bì, Ủy ban chuyên gia đề thăng tiến triển triển mô hình IPv6, Trung Quốc Unicom, Huachwei và các đơn vị liên quan tham dự hội để chứng kiến công bố thành quả mới của hãng Tương truyền của Hạ Chí Unicom. Nói ra nó nói ra nó nói ra. Hedei Unicom đang tiến lên trong quy mô khai triển khai dụng IPv6. Sau khi xiong'an lần đầu lần nhất được phê chuẩn động thành động, nó cũng đã lập đầu tiên đầu tiên đầy được thành đội ngang ngang ngang bằng quê đầu quốt quốt nước đó quốc Tại buổi họp báo này, Hạ sĩ Unicom đã công bố một số thành tựu mới, như triển khai quy mô trên diện rộng ipv6, mạng lưới đám mây tổng hợpDự Đoán Gia Lai, triển khai hàng loạt IPv6Dự Đoán Gia Lai, xây dựng mạng lưới chính xác kỹ thuật số, 5g mạng tư nhân, và làm việc chăm chỉ để xây dựng một hệ thống mới chất lượng cao, giá trị để hỗ trợ sự biến đổi số của hàng ngàn ngành công nghiệp. Ghi trong bài phát biểu đầu tiên của giáo sư Wu Heo nói rằng Internet là nền tảng của nền kinh tế số và IPv6 là nền tảng phát triển tiên. Trong những năm gần đây, việc phát triển IPv6 đã có ba giai đoạn: Đầu tiên, việc chuyển từ IPv4 sang IPv6 đang tăng tốc. Thứ hai, từ hai chất độc lập IPv6 chỉ có IPv6, phân loại duy nhất IPv6; Thứ ba, từ IPv6 đến ipv6+. Giáo sư Wu Heo đã xác nhận đầy đủ thành tựu của Trung Quốc Unicom về việc phát triển và áp dụng quy mô của IPv6, và mong chờ tiếp tục cải thiện và cải thiện thành tích phát triển mới của ipv6+ và tích tụ tập kinh nghiệm phát triển quốc gia bằng cách biểu minh Hae Unicom. Lưu Bị Dương, phó giám đốc tổng quản lý mạng lưới Trung quốc Unicom, chúc mừng Hạ s ĩ Unicom về việc đạt được chứng nhận chuẩn bị chính thức tỉnh iph6+ đầu tiên của đất nước, và hy vọng rằng Hạ Sĩ Unicom sẽ cố gắng hết sức để thúc đẩy triển khai thác quy mô và hành động cổ điển của IPv6. Lưu Bị Dương nói Trung Quốc Unicom tuân thủ vị trí mới của đội ngũ quốc gia về hoạt động và phục vụ thông tin kỹ thuật s ố, lực lượng chính của công trình xã hội thông minh của Trung Quốc, và người tiên phong của nền công nghệ kỹ thuật số, tích cực tăng tốc độ triển khai thác IPv6, và tiếp tục nâng cấp và phát triển cấu trúc cấu trúc mạng nội bộ IPv6. The Han Hongjian, phó giám đốc tướng của Hạ Bì Unicom, đã phát biểu một mấu chốt về việc xây dựng tỉnh đầu tiên của ipv6+ sẵn sàng và xây dựng một căn cứ mới của Hạ Bì,Xổ số Tây Ninh thông báo rằng Hạ Chí Unicom đã triển một căn cứ ngang trên tỷ lệ tỉnh trong việc xây dựng mạng lưới, và xây dựng sáu khả năng của mạng lưới chịu đựng toàn diện iphv6, bao gồm sự liên kết, chắc chắn, chậm trễ, độ rộng, độ cao, tự động và an ninh, Trong cuộc họp, giấy trắng viết về mạng tàu điện ngầm thông minh IPv6+Người cầm thư của HeBì Unicom đã được chính thức công bố cho ngành công nghiệp. Han Hongjian nói rằng trong lĩnh vực truy cập ứng dụng của ipv6+ cổ vũ, Hebei Unicom đã phát hành ba ứng dụng lớn: Chính phủ và doanh nghiệp Zhilian, gia đình Zhilian và Zhilian tất cả. Trong tương lai, nó sẽ mang đến nhiều lựa chọn kinh doanh hơn và kinh nghiệm kinh doanh hơn cho hàng ngàn nhà, hàng ngàn nhà băng và công ty, và sức sống mới vào các công ty kỹ thuật số, truyền thụ số và xã hội kỹ thuật số. The Zhao Zhivago, phó chủ tịch của trung tâm giao thông dữ liệu của Hoài An, đã xem xét quá trình hợp tác và thành tựu s áng tạo của Hoài An, Trung Quốc Unicom và Hạ đại Liên Hợp, trên con đường tiến bộ iph6+ phát triển tại buổi họp báo, và hy vọng rằng Heđúng Unicom có thể tiếp tục hợp tác và dẫn đầu phát triển mới với Hoài thượng trong tương lai, và thực hiện hợp đồng liên quan trong mạng lưới đám mây, công nghiệp, sản xuất y học, mạng an ninh, xây dựng mạng điện tử và nhiều khía cạnh khác, Hoàn to àn khai thác giá trị kỹ thuật và thương mại của ipv6+, phát triển nhiều viễn cảnh kinh doanh và kết quả thành công, và góp phần phát triển nền kinh tế kỹ thuật số. The thành công của cuộc hội nghị này đánh dấu rằng Hạ Bì Unicom đã bước vào một giai đoạn mới để đáp ứng cuộc gọi quốc gia cùng các đối tác công nghiệp để phát triển triển ipv6+ Để đối mặt với thử thách kỹ thuật số, thu thập trí tuệ và di chuyển xa, cố gắng tìm đường đi và giành lấy tương lai, Hae Unicom sẽ tiếp tục tập trung vào kênh chính của nền kinh tế kỹ thuật số, đóng góp đầy đủ vai trò của ipv6+và các công nghệ thông tin từ thế hệ mới, và tiếp tục mang lại động lực mới cho tiến bộ phát triển kinh tế và xã hội. Description


Mục Lục

Tin Tức

Tin Liên Quan