So So Mieng Bac Ở 2022, 5082, có quan chức khác được Chính phủ và chính phủ tuyển dụng trực tiếp bởi chính phủ

Cập Nhật:2022-07-13 08:08    Lượt Xem:64


So So Mieng Bac Ở 2022, 5082, có quan chức khác được Chính phủ và chính phủ tuyển dụng trực tiếp bởi chính phủ

Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Th! này!!!!! Th!!!!!!!!!!! Th Th Th!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! việc bổ sung, Kế hoạch tuyển mộ 5082 người mà hơn 3800 dự tính tuyển thêm những người mới tốt nghiệp. Những người đã tham gia vào cuộc thi viết tay về việc làm của nhân viên trong bài kiểm tra 2022 của chính phủ và các tổ chức liên lạc trực tiếp và đã qua kiểm tra ghi chép về các công dân. Một: Điều kiện nộp đơn! Một. Một. Điều kiện nộp đơn! Một. 0. Ngoài những điều kiện đào tạo đã được xác định trong cuộc thi 2022 năm của các cơ quan chính quyền và các tổ chức trực tiếp liên quan đến chúng, ứng cử viên cũng phải có những điều kiện như thế này: Mảnh ghép ghi chú: 0! II! đáp ứng yêu cầu bồi thường cho vị trí cần yêu cầu. Mảnh ghép ghi chép của các vật thể công cộng cộng cộng cộng cộng cộng với kết quả ghi số tối thiểu của vị trí đã đề nghị và vị trí gốc, và phân loại thi thì giống nhau. Nếu vị trí cần yêu cầu đã đặt các điều kiện kiểm tra ghi chép của những người chuyên nghiệp, kết quả kiểm tra ghi chép của những người chuyên nghiệp cũng phải đạt được mức điểm tối thiểu cùng lúc. Điều này được quyết định không phải là người sẽ được tuyển bởi vị trí ban đầu. N.1.Th. II. Quy trình ứng dụng

I) Điều tra vị trí của ứng viên

Từ bây giờ, ứng viên có thể đăng nhập vào trang web đặc biệt để kiểm tra và tuyển dụng nhân viên chức vụ của cơ quan chính và các tổ chức của họ...trực tiếp dưới tay họ (ở đây gọi là trang web đặc biệt để kiểm tra) để tìm kiếm vị trí bổ sung, số ứng viên, dạng kiểm tra, điều kiện tiêu chuẩn, số người tư vấn, số điện thoại, v.v. Ngày đầu tiênSo So Mieng Bac, ghi lưu, đầu tiên, đầu tiên, đầu tiên, đầu tiên, đầu tiên, đầu tiên, đầu tiên, đầu tiên, đầu tiên, đầu tiên, đầu tiên, đầu tiên, đầu tiên, đầu tiên, đầu tiên, đầu tiên,Soi cầu Xổ số Thái Bình đầu tiên, đầu tiên, đầu tiên, đầu tiên, đầu tiên, đầu tiên, đầu tiên, đầu tiên, đầu tiên, đầu tiên, đầu tiên, đầu tiên, và đầu tiên, sau. Những ứng viên có câu hỏi về chất lượng của vị trí liên quan, như đại học, cấp độ, kinh nghiệm làm việc, v.v, có thể liên lạc trực tiếp với cơ quan tuyển dụng. Người yêu cầu có thể xin vào vị trí khác trước thời hạn nộp đơn. Khi những người không đăng ký trực tiếp vào công việc bổ sung xin liên lạc trực tiếp với cơ quan tuyển dụng, nộp đơn vào ngày đầu 18:00 vào tháng Bảy 12, 2022. Tập huấn huấn huấn huấn huấn huấn huấn huấn huấn huấn bảo đầu tiên (1) (0) từ 8:00 từ tháng Bảy tới 18:00 vào tháng Bảy, 2022, thẩm quyền tuyển dụng sẽ thực hiện kiểm tra thẩm quyền kiểm tra về ứng dụng trực tuyến và ứng dụng viết của đơn vị. Học bổng được thi hành theo trật tự tổng kết của bài kiểm tra ghi chép về các môn công cộng và kết quả kiểm tra kỹ năng công nghệ trong kinh tế từ cấp cao đến cấp thấp. Đối với các vị trí có điều kiện kiểm tra ghi chép đối với các môn chuyên nghiệp, bài kiểm tra thẩm định vị được thực hiện theo thứ tự ghi điểm tổng hợp của ứng viên, s ố lượng tổng hợp của kiểm tra ghi chép về các môn công cộng, và số lượng kiểm tra kỹ năng công nghệ quản lý từ cấp cao đến thấp. Sau khi tỷ lệ số ứng viên có thẩm quyền với số lượng của kế hoạch tuyển dụng đạt tới tỷ lệ đã xác định, thì thẩm quyền tuyển dụng sẽ không còn tiến hành kiểm tra thẩm vấn về cấp độ của người khác. Đấu viên có thể đăng nhập vào trang web kiểm tra để tra kết quả và nhập danh sách những người tham khảo. Sử dụng biện pháp ứng dụng cho việc làm thêm, kiểm tra vật lý, điều tra, công khai và các công việc khác s ẽ được thực hiện bởi các thẩm vấn. Xem thông báo phỏng vấn được phát hành bởi các thẩm quyền tuyển dụng trên trang web của Cục và trang web đối chiếu về các yêu cầu liên quan. Description


Mục Lục

Tin Tức

Tin Liên Quan