Mien Nam Thu 4 thức ăn khô! Sự so sánh giữa Trung Quốc và Châu Âu trong nghành công nghiệp máy móc công nghiệp ở 2022: Công ty địa phương muốn phá vỡ tình hình độ

Cập Nhật:2022-07-17 08:17    Lượt Xem:195


Mien Nam Thu 4 thức ăn khô! Sự so sánh giữa Trung Quốc và Châu Âu trong nghành công nghiệp máy móc công nghiệp ở 2022: Công ty địa phương muốn phá vỡ tình hình độ

The core data of this paper: the development history, sản phẩm bố trí, Funny data, công nghiệp rô-bốt Market competition pattern {Từng Từng Từng}.0 Từng so sánh lịch sử phát triển giữa Abby and Easton: ABB started earl

.0. ab is the leading operate of công nghệ robots in châu Âu and even the world, and Easton is the leading operate of công nghệ robots in China. ABB được chính thức thành lập trong 1988 và là nhà cung cấp hàng đầu các thành phần lõi cấp hàng đầu trong lĩnh vực robot công nghiệp, gồm rất nhiều s áng chế kỹ thuật về robot công nghiệp. Nếu so với Abby, eston đã bắt đầu trễ. Thành lập ở 98, Esten chính thức tiến vào lĩnh vực của rô-bốt công nghiệp trong quá trình cao. Esten đã có những ưu điểm kỹ thuật trong lĩnh vực các bộ phận nối ngược. Một kiểu so s ánh bố cục: Một kiểu: The ABB, một kiểu phát, một kiểu so sánh sản xuất robot công nghiệp: sản phẩm ABB càng giàu! Một kiểu phát triển sản phẩm, robot công nghiệp của ABB và hệ thống rộng lớn hơn. Tuy nhiên, công việc chính của ABB cũng có liên quan đến thiết kế, sản xuất và sản xuất pin điện và các bộ phận cơ khí hạt nhân mới, làm cho công ty phát triển rộng hơn trong robot công nghiệp và các công nghệ nổi tiếng khác. The main direction of the two Enterprises cover, and extends uppersing around the field of công nghiệp robots. ABB có Rõ ràng ưu tiên hơn mất mát về độ mở rộng và kỹ thuật, and has occupied a considerable part of the core parts. It also involvs garage production and figuring production in the field of new energy Vehicles and classical Vehicles. The ABB nằm trong một chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi chuỗi công nghiệp (1): the ABB's doanh nghiệp) bao gồm một chuỗi còn rộng hơn (1)i1}phụ cấp cũng như mở rộng chuỗi công nghiệp nghiệp robot. Trong năm tài chính 2021, doanh nghiệp thiết bị điện đã tính toán phần lớn nhất trong doanh thu bán hàng ngang của tập đoàn ABB, tính toán 45+ theo sau bởi phân công nghệ tự động, kế toán cao hơn 20 Name Những s ản phẩm và kinh doanh của Esther chỉ là robot công nghiệp, thông minh sản xuất hệ thống và kỹ thuật tự động, và kinh doanh hệ thống điều khiển. The dạng mạng bán hàng: bố trí toàn cầu của ABB, và bố trí của Easton chủ yếu nằm ở Trung Quốc (1=.=$

về mạng bán hàng hóa, kinh doanh của ABB đã lan rộng khắp thế giới. Nói về các vùngMien Nam Thu 4, Châu Âu và Bắc Mỹ là thị trường chính của ABB. Lần này, Abby đã đạt được lợi nhuận bán cao nhất ở Châu Âu, tính toán cho 36r=, và Châu Á, kể cả châu Á và châu Phi cùng một lần, Và số lượng bán hàng ở Đông Á đang dần tăng lên. The phụ trách sản xuất tại các công ty sản xuất tại các công ty sản xuất tại các công ty sản xuất tại các nơi khác nhau. The triễn of the sale network cục bộ chủ yếu is concentrated in the internal Chợ. In 2021, the company's home thu nhập bắt đầu với 63='và the external thu nhập 37. Ghi chú rằng tỉ lệ thu nhập hải ngoại trong tổng hợp đang dần mở rộng nó, và it is also in a lỗi indistinal problems so with other locally problems. The distance is almost 100 time,Soi cầu Xổ số Thái Bình and the tính doanh thu of Aston tiếp tục phát triển

.0 Từng lợi nhuận của ABB khoảng cách 21.3 tỷ yuan in 2021, với tổng thu nhập từ 193.6 tỉ yuan; Nguồn thu nhập kinh doanh của những robot công nghiệp là 2.114 tỉ yuan, với tổng thu nhập của 3.22 tỉ yuan. Một dạng lớn, phụ tá có những ưu tiên rõ ràng trong việc kinh doanh robot công nghiệp và trong quy mô thu nhập tổng hợp, mà gần trăm lần so với doanh số của Easton. Tuy nhiên, với việc mở rộng liên tục kinh doanh của riêng mình, cán cân thu nhập và tổng thu thu nhập của doanh nghiệp robot công nghiệp của mình tiếp tục tăng lên, đặc biệt là trên thị trường Trung Quốc, các nhà s ản xuất nội địa đang dần xâm chiếm thị trường của các nhà sản xuất quốc tế, và dần thu hẹp khoảng cách với Abby. The ABB nằm ở cuối cùng tại Trung Quốc (1.) với cổ phần thị trường khẳm lớn (11.) với cổ phần chợ của khf {4̣n {ỵn {y {y {y}phụ trách vụ máy) nằm trong bốn doanh nghiệp công nghiệp Toàn cầu, và cổ phần của robot công nghiệp nằm ngay trên đầu. Tập trung trên thị trường Trung Quốc, dựa theo dữ liệu được A: Mir, ABB's thị phần thị trường Trung Quốc nằm ở cao hơn 10=) trong nghành công nghiệp robot trong 2021, và thị phần thị trường robot nằm trong tập trung cao trong tập trung cao cao trong tập trung cao hơn 2021, Và nó càng ngày càng tiến bộ hơn mỗi năm. Kể từ bây giờ đến bây giờ, công ty robot công nghiệp Trung Quốc đã được cải thiện hoàn toàn, và sẽ có một khoảng thời gian phát triển nhanh chóng cho các công ty trong nước. Một kiểu so s ánh v ới ABB v.s. Trung Quốc Easton trong châu Âu

Abby đang đứng đầu tuyệt đối với phía đôngMien Nam Thu 4, và phía đông vẫn cần được khám phá trong thị trường robot công nghiệp. để nghiên cứu và phân tích kỹ hơn của ngành này, hãy xem báo cáo phân tích về kế hoạch tiên tri và đầu tư trong kinh doanh doanh quốc gia của Trung Quốc. Học viện nghiên cứu về công nghệ tương lai. Đồng thời, Viện nghiên cứu công nghiệp viễn cảnh cũng cung cấp những giải pháp như các dữ liệu lớn công nghiệp, nghiên cứu công nghiệp, các nghiên cứu chính s ách, công nghiệp, kế hoạch công nghiệp, thu hoạch công nghiệp, thu nhỏ, nghiên cứu khả năng đầu tư của IPO, nghiên cứu kinh tế và công nghệ. Một kiểu nghiên cứu chuyên nghiệp sâu hơn có thể được tìm thấy trong ứng dụng kinh tế tương lai, và bạn cũng có thể tương tác với 500... các chuyên gia kinh tế cao cấp. Description


Mục Lục

Tin Tức

Tin Liên Quan