Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay Miền Nam Hôm Nay Trung Quốc dự định quyên góp 50triệu đô-la Mỹ cho quỹ phòng ngừa, chuẩn bị và phản ứng đại dịch!

Cập Nhật:2022-07-28 09:54    Lượt Xem:137


Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay Miền Nam Hôm Nay Trung Quốc dự định quyên góp 50triệu đô-la Mỹ cho quỹ phòng ngừa, chuẩn bị và phản ứng đại dịch!

Từ tháng Bảy tới 16, 2022, Indonesia, giám đốc nhóm người máy đôi, đã làm chủ trì cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và các chi nhánh ngân hàng trung ương tại Bali, cùng với các phương pháp trực tuyến và ngoại tuyến. Cuộc họp chủ yếu được thảo luận về các vấn đề như nền kinh tế toàn cầuXổ Số Miền Bắc Hôm Nay Miền Nam Hôm Nay, chương trình y tế toàn cầu, kiến trúc tài chính quốc tế, tài chính bền vững, cấu trúc, thuế quốc tế và lĩnh vực tài chính. Giám đốc tài chính Trung Quốc, Lưu Côn nói rằng tất cả các đảng phái tại Thiếp Thiếp sẽ tiếp tục duy trì vị trí của hiệp hội trọng đại của Liên bang về sự hợp quốc tế, phối hợp ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh, và phát triển kinh tế và xã hội,Xổ số Tây Ninh duy trì an ninh và ổn định của chuỗi cung cấp hàng công nghiệp to àn cầu, và ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng từ sự điều chỉnh chính trị ở một số quốc gia. Chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng một hợp đồng phát triển to àn cầu, và hỗ trợ một cách toàn diện trong lĩnh vực giảm nghèo, bảo vệ an ninh thức ăn và năng lượng, và bảo vệ sức khỏe con người. Lưu Côn nói cùng lúc đó, Trung Quốc sẽ tuân theo nguyên tắc hành động chung và đòi hỏi công bằng, và dựa trên sự tuân theo sự đồng thuận hiện tại và tôn trọng các quyết định của ủy ban và quốc gia nợ, thúc đẩy một cách có trật tự công việc liên quan đến việc xử lý nợ trong những trường hợp trong chung. Trung Quốc ủng hộ việc trao đổi và chia sẻ các chính sách về biến đổi khí hậu dựa trên chức năng của họ, và ủng hộ việc tôn trọng nguyên tắc về trách nhiệm chung nhưng khác nhau. Lưu Kun nhấn mạnh rằng cấu trúc là một s ự hỗ trợ quan trọng cho việc phát triển kinh tế và xã hội, và Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để đạt được những tiêu chuẩn cao về các khoản đầu tư ngầm, lợi ích sinh tồn và bền vững. Trung Quốc rất hài lòng với những tiến triển trong kế hoạch hai trụ cột nhằm giải quyết các thử thách của việc số hóa kinh tế và thuế, và ủng hộ diễn biến to àn cầu trong dự án chủ động châu Á. Nói rạt: đầu tiên: Trung Hoa có kế hoạch đổ thành một triệu đồng đồng làm lợi cuộc chiến đấu này cho bộ trưởng, đẩy tiên, đấy


Mục Lục

Tin Tức

Tin Liên Quan