Cách Chơi Số Đề Miền Bắc C

Cập Nhật:2022-05-29 07:02    Lượt Xem:55


Cách Chơi Số Đề Miền Bắc C

Không Cột nóng Lợi dụng Trung tâm dữ liệu Trung tâm thị dòng chảy tiền Mô phỏng giao dịch khách C.C.C. đã công bố một báo cáo nghiên cứu nói rằng nó duy trì hiệu suất tối thượng của quầy hàng ma túy (06808) trong ngành và hạ thấp nguồn lợi nhuận trong năm tài chính 2023/244 từ 510/800 triệu yuan đến 250/750 triệu yuan. Dựa theo sự điều chỉnh dự đoán lợi nhuận và viễn cảnh phát triển tương lai trung và dài hạn, giá cả giá trị đích đã bị hạ xuống 4K.-2.7, tương ứng với 30 gấp P/E trong năm tài chính 2024, tương ứng với 47=.=.=-space. Description Theo báo cáo, thu nhập của công ty trong năm tài chính 2022.13 tỉ yuan (xuống 5=) Lần thua chính trong năm là 86triệu yuan (giảm 136)) gần với giá trị trung tâm của dự đoán ứng dụng trước. Từ quan điểm của các công ty khác nhau, doanh thu bán hàng hóa là 84.6 tỉ yuan (dưới 5.1=)) mà cùng một cửa hàng đã rơi xuống bởi 6.7. chủ yếu là do tăng cường cuộc cạnh tranh công nghiệp. Thêm vào đó, với việc phát triển đa kênh trực tuyếnCách Chơi Số Đề Miền Bắc, thu nhập tăng bằng 13.4='và thu nhập đã được tính toán 30=. Hơn nữa, kể từ tháng ba 2021, nó đã cung cấp cho Alibaba một doanh nghiệp mua hàng tế bào cộng đồng, và thu nhập của fy2022 tài khoản 3.7 Name Hợp đồng thu tiền thuê là 3.54 tỷ yuan, giảm 2.5=. cùng lúc. Về mặt các cửa hàng triển lãm, số lượng cửa hàng siêu thị tăng cường giống như 490, và tổng phát triển của Trung Quốc siêu nhỏ là 3/71, mang số lượng cửa hàng tổng tới 9/103. Description The Bank đều nói rằng thay đổi cấu trúc thu nhập của công ty làm cho dự kiện lợi nhuận lớn lắm, và rượu lợi nhuận lớn của fy2022 cũng giảm đi theo một s ố phần doanh thu Giá trị phụ huynh bán hàng được tăng lên bởi 2.2pp-23.1 đầy đủ cùng lúc, chủ yếu nhờ sự suy yếu của 1.09 tỉ yuan trong các cửa hàng và sự hủy bỏ một số chính sách ưu tiên của chính phủ; Công ty vẫn duy trì một tỉ lệ ổn định qua kiểm soát chi phí, mặc dù bị ảnh hưởng bởi sự hủy bỏ các chính sách ưu tiên và sự giảm thiểu các khoản vay tiền thương mại từ RMB 230triệu đô. Sau thuế,Xổ số Tây Ninh tổn thất tổng ảnh hưởng của tổn thất, bồi thường tổn thất và bồi thường là RMB 1.41, và tỉ tỉ lãi suất lưới liên quan tới phụ huynh đã giảm theo độ 3.2pp tới-0.8=. Description The CICC đã nói rằng công ty sẽ bám lấy đa dạng và mọi chiến lược của kênh. Về mặt kênh ngoại tuyến, nó sẽ xây dựng nó thành một trung tâm trải nghiệm để hỗ trợ lớp mẫu vật và nâng cấp hàng hóa xung quanh nhu cầu của nhóm tóc xám và nhóm Daiwa. Chắc chắn Fy2023 sẽ bắt đầu tái thiết lập 2.0 các cửa hàng cao hơn. Thêm vào đó, từ Fy2022, 6 trong các mô hình 9 CSL của công ty đã được thực hiện cơ bản. Trong tương lai, dự định s ẽ tập trung vào việc khám phá các phương pháp hoạt động ít tốn kém của CSL và tiếp tục đánh bóng sự phát triển đa dạng của các công ty nhỏ và siêu nhỏ. Về mặt công việc trực tuyến, hiện tại, nó đã thiết lập một nhà kho nhanh chóng chia sẻ nhiều kênh trực tuyến ở các cửa hàng 200+thúc đẩy xây dựng kỹ thuật tự động kỹ thuật số các thiết bị hỗ trợ các kho và lãnh đạo ngành công nghiệp về khả năng ứng dụng trực tuyến. Về mặt dây chuyền cung cấp, ngân hàng dự định xây dựng kỹ thuật số chuỗi cung cấp, và phát triển hệ thống mạng thương mại, mạng kho và tổ chức mua hàng, và tin rằng nó sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của chuỗi cung cấp, giảm chi phí và lỗ, và tiếp tục tăng cường khả năng phát triển cung cấp kênh Omni. Description \t\t\t\t Đây là phúc lợi của cổ đông! Mười cổ phiếu vàng đứng đầu là để các người đào hố vàng! Thư mục Comment Dừng Dừng Thông tin chất lượng, cách giải thích chính xác, mọi ứng dụng ở đảo Sinai. Bộ sửa chữa cá nhân


Mục Lục

Tin Tức

Tin Liên Quan