Dự Đoán Xổ Số Vip Độ khói của học sinh trung học ở Bắc Kinh giảm theo tỷ lệ 21 trên phần trăm 209

Cập Nhật:2022-05-29 06:22    Lượt Xem:192


Dự Đoán Xổ Số Vip Độ khói của học sinh trung học ở Bắc Kinh giảm theo tỷ lệ 21 trên phần trăm 209

Trong vòng một tháng 26, Hội đồng Y tế thành phố Bắc Kinh đã công bố kết quả giám sát việc phát tán nồng độ thuốc lá giữa thanh thiếu niên tại Bắc Bắc Hải. Các dấu hiệu chủ yếu của việc phát tán thuốc lá ở tuổi thanh thiếu niên trong thành phố cho thấy một xu hướng tích cực. Description In 2021, the Municipal Health Commission and the Municipal education Commission đã tổ chức cuộc khảo sát lần thứ ba thanh xuân về bệnh lây nhiễm thuốc lá, bao gồm 10 districts and 6 schools in the city, và 7956 đã có các câu hỏi hợp lệ. Description Dữ liệu này cho thấy, so với phần đàn bò giá trị đối với phần lớn các thanh thiếu niên trong thành phố cho thấy xu hướng của bốn giảm và một cải tiến. Tính chất khói của học sinh trung học, tỉ lệ được xem quảng cáo thuốc lá ở các cửa hàng bán lẻ thuốc láDự Đoán Xổ Số Vip, tỉ lệ được xem phim và truyền hình, và tỉ lệ tiếp xúc của khói hít phải là 1.1-1-1, 45.8=, 60.3=và65.7=, xuống 2.1, 7.8, 3.9 và 5.8 tỷ lệ suất suất suất suất suất suất suất suất suất bây giờ so với bộ lương 89; Tỷ lệ bị từ chối mua thuốc lá là 28.7=, là tỉ lệ khất 11.4 so với giá bây giờ. Description Theo kết quả thăm dò to àn diện, kiểm soát khói tuổi trẻ đã đạt được kết quả. Qua nhiều năm, thành phố vẫn tiếp tục củng cố xây dựng trường không có khói và thúc đẩy tích cực việc kiểm soát thuốc lá tuổi trẻ. Hội đồng giám sát thị trường và Sở Mật vụ Tobacco Monopoly đã thực hiện nghiêm ngặt nhu cầu của các bộ phận quốc gia liên quan, tổ chức và thực hiện nhiều lần hành động đặc biệt,Soi cầu Xổ số Thái Bình điều tra và xử lý việc bán thuốc lá cho trẻ em theo luật, và tiếp tục tăng cường sự giám sát thị trường và giám sát mạng lưới sản xuất thuốc lá điện tử. Theo luật mới s ửa đổi của Cộng hòa Trung Quốc về sự bảo vệ trẻ em, Hội nghị 33rd của Hội đồng Dân chủ ở Cộng đồng Cộng đồng Quốc gia Quốc gia Quốc gia cấp cao quyết định sửa đổi quy định của Thị Chính phủ Bắc Kinh về việc kiểm soát khói thuốc, tăng mức phạt tối đa cho việc hút thuốc ở nơi trẻ em là nhóm hoạt động chính từ 2001 tới 500 yuan. Description Một cách để kiểm soát bọn chúng tốt hơn là nhiều, các công việc kiểm soát khói của bọn trẻ. Cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ sinh viên trung học mua thuốc lá cho mỗi người tăng cao so với giá 30=.=. Mặc dù tỷ lệ người nhìn thấy hút thuốc trong trường học đã giảm cao hơn 7.5=.; so với giá 2009, tỉ lệ vẫn còn cao, 4.1=. Description Trong giai đoạn tiếp theo, thành phố s ẽ tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt luật của Cộng hòa Trung Quốc về việc bảo vệ trẻ em, quy định của Thị Chính phủ Bắc Kinh về việc kiểm soát khói thuốc và các quy định liên quan khác, tiếp tục củng cố sự công khai nguy hiểm của thuốc lá và thuốc lá điện tử, phát tán văn hóa không khói cho trẻ em, thiết lập một khái niệm lành mạnh, tạo môi trường lành mạnh, và phát triển sự nhận thức và khả năng của những thanh niên bác bỏ sản thuốc lá và thuốc lá. Description Dừng Thông tin chất lượng, cách giải thích chính xác, mọi ứng dụng ở đảo Sinai. Thẻnh thống: Vương Tương


Mục Lục

Tin Tức

Tin Liên Quan