Mơ Nước Dâng In'an cổ phiếu tính tăng thêm một tỷ yuan 1.8 để mở rộng quy mô kinh doanh

Cập Nhật:2022-05-30 07:22    Lượt Xem:80


Mơ Nước Dâng In'an cổ phiếu tính tăng thêm một tỷ yuan 1.8 để mở rộng quy mô kinh doanh

Những cổ phần (600 596) được báo là tối của May 23 rằng dự định nâng cao không hơn 1 Cổ đông chủ quyền, ChukanHoa hóa học, một công ty con to àn quyền của Tập đoàn ChukranHoa, dự tính chịu chi phiếu cho không ít hơn RMB 200triệu đô. [1] Xin lỗi! Xin lỗi, xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi, anh! Xin lỗi. Sử dụng từ tính năng lượng carbon* và giá dầu cao, các vật liệu dựa vào silicon được dự kiến sẽ thay thế một số vật liệu dựa trên carbon nhờ vào khả năng tốt của chúng, và thúc đẩy sự biến đổi và nâng cấp từ thời đại có năng lượng hoá ở các-bon đến thời đại dựa trên silicon được đại diện bởi năng lượng mới và nguyên liệu mới. Tỷ lệ thâm nhập của các sản phẩm liên quan sẽ được cải tiến thêm, và viễn cảnh phát triển thị trường rất rộng. The company is located in the 80triệu ton Silicon mine in Yanjin, Yunnan. The phase I project has reach thập production in middle of 2021, raditing all công nghiệp Silicon production base in the southwest of the company and ensured the shooting chain of self-use nguyên liệu. Dựa trên sức mạnh ban đầu của hàng trăm tấn silic công nghiệp, công ty đã đẩy nhanh việc xây dựng dự án Silicon công nghiệp Yunnan Yanjin, đã thực hiện Công ty Sichuan Pingwu 6500 tấn công trình xây dựng sản xuất loại silicon công nghiệp, hoàn thành cả trăm tấn công trình chiếm lấy silicon công nghiệp của Yunnan Tịnh Thành, và nhận ra sự tự mãn của silicon công nghiệp. với s ự tiến hành từ từ, khả năng cung cấp hàng nguyên liệu công nghiệp bằng silicon của Tín_'an Co., Ltd. Sẽ đạt tới hơn giá 3000000m, nâng cao thêm khả năng cung cấp nguyên liệu thô của công ty. Đồng thời, công ty mở rộng văn phòng hợp t ác chiến lược với các công ty điện ảnh xuôi dòng, và cùng nhau đầu tư vào xây dựng giai đoạn đầu tiên của 200000 t/ một dự án sản xuất bột silicon công nghiệp với Leshan GCL New Energy Technology co., Lt., để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu trong dự án về lớp silic hạt. The Biết Biết Biết Biết trước chi tiết về s ự tái dời và nâng cấp của công viên là Chiết Giang Kaihua tổng hợp vật liệu Co., Ltd., như một trong những mục tiêu đầu tư của việc đầu tư đầu tư xây dựng một số cổ phần của hãng In'an, là Xinn'an chia sẻ kế hoạch phát triển thêm khả năng sản xuất dựa trên cơ sở kinh doanh ban đầu bằng việc di dời nhà máy gốc của Kaihua tổng hợp,Kqxs Cao Bằng và nâng cấp sản lượng cung cấp sản phẩm của công ty's chức năng silane và đặc biệt vùng siline, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh tương lai. Hoạt động này sẽ giúp những cổ phần của hãng In'an nắm bắt tốt hơn các cơ sở phát triển của thị trường xuôi dòng, tăng cường cạnh tranh to àn diện của các trường bị gián đoạn, và tạo ra một cơ sở sản xuất vững chắc cho công ty để tăng cường thị trường và mở rộng lãnh thổ kinh doanh trong tương lai. The

The

356000 T / một dự án polybệ cao thuần khiết chủ yếu được tập trung vào việc chuyển hóa và nâng cấp thiết bị lõi silicon hữu cơ và nhiệm vụ phát triển cao chất lượng lớn của cổ phần In'anMơ Nước Dâng, kết hợp với nhu cầu phát triển cần thiết lập nhiệt độ cao, chất kết nối, chất dẻo, dầu silicon đặc biệt và công ty s ản xuất silicon cao chất lượng, đặc biệt một dầu và các chất liệu nguyên liệu thô quan trọng khác, chất chất liệu và các chất liệu chất liệu dị và chất nhờn và chất silic, để hỗ trợ tổng quát cao cho sản phẩm hữu cơ hữu cơ của công ty, Nó thuận lợi cho việc tạo ra một chuỗi công nghiệp to àn diện của silicon còn tăng thêm giá trị cộng của những sản phẩm kết thúc. In'an cổ phần nói rằng s ự cung cấp không công khai này sẽ cải thiện thêm sức mạnh vốn của nó, một biện pháp chiến lược quan trọng cho công ty để duy trì một phát triển bền vững và củng cố vị trí lãnh đạo của nó trong ngành này. nó không chỉ có thể nâng cao khả năng sản xuất của công ty và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tương lai của thị trường, mà còn phản ứng tích cực với chính sách công nghiệp quốc gia tương lai, tạo một nền tảng vững chắc cho công ty để giảm rủi ro hoạt động và mở rộng thị trường, Nó cung cấp một bảo đảm mạnh mẽ để cải thiện thêm thị trường. Cộng thêm, với việc tiếp tục triển khai vòng kế hoạch chiến lược mới của hãng In'an Co., Ltd, công ty sẽ đầu tư rất nhiều tiền vào việc xây dựng dự án và nghiên cứu phát triển mạnh Đức trong vài năm tới, với một lượng lớn nhu cầu về quỹ. Sự cung cấp không công khai này sẽ giúp công ty tăng cường sức mạnh vốn, cải thiện cấu trúc ủy thác, giảm chi phí tài chính, và cung cấp vốn để phát triển nó. Description


Mục Lục

Tin Tức

Tin Liên Quan