Xsmt 6/11/2021 Tiến bộ trong việc cải tổ các hoạt động cơ khí biển CIMC

Cập Nhật:2022-05-30 06:34    Lượt Xem:110


Xsmt 6/11/2021 Tiến bộ trong việc cải tổ các hoạt động cơ khí biển CIMC

Theo tác giả của Ủy ban chứng khoán Times, Ruan Runsheng

0} do nền tảng của giá dầu to àn cầu lớn liên tục không ổn định, đã có tiến triển trong cuộc cải tổ kinh doanh cơ cấu trúc ngoài khơi của CIMC: On May 23, Raffes Singapore, CIMC South và Yantai Guyoon group đã chính thức kí một hợp đồng mạo hiểm, và s ẽ hoàn thành đầu tư để thành lập Tập đoàn Công nghệ trên cạn trước June 30 năm nay, với vốn đã được ký bởi 5tỷ yuan. Trong số đó, sự đóng góp của tiền tệ CIMC miền nam tăng lên tới 320triệu đô yucan. Nó nói rằng, trong cuộc họp đã có một cuộc họp tại của một một một một số kiểu khác của một chúng CIMC trong 2021, Mai Boling, Chủ tịch của CIMC, đã nói,Kqxs Cao Bằng nói rằng khi Yantai đang trở thành trí đông, điềm đầu đầu tiên trong cám bước tiếc tiếp theo, chú The Yantai state owned activities involved the hỗn hòa revision of marine kỹ sư {1=$

among the activities of CIMC, the marine kỹ sư active has had long-terminal loss, and the Introduction of consố for active Reconstruction is considered as a important way to impressive efficient to work. Vào tháng Sáu, 2021, việc tái cấu trúc tài sản của đội kỹ sư biển CIMC đã tạo nên một bước đột phá lớn. và CIMC đã ký một hợp đồng hợp đồng hợp tác chiến lược về việc xây dựng một nền tảng dẫn đầu cho ngành công nghiệp biển sâu. Nó rất khó hiểu. Nó rất khó khăn. Vào năm ngoái bộ phận giám đốc CIMC đồng ý rằng các công ty con lớn chưa thuộc sở hữu to àn bộ CIMC Raffses Offshore Engineering (theo Singapore) Ptero Lt (theo đây gọi là Raffles Singapore) và công ty con chủ quyền Shenzhen Nanfang CIMC Container Production Co., Ltd (theo đây gọi là Nanfang CIMC) sẽ ký một hợp đồng doanh nghiệp với Yantai Gupta GroupXsmt 6/11/2021, Hai bên đồng lõa sẽ đóng góp tới việc thành lập Yantai CIMC Raffles Marine Technology Group Co., Lt (in the thì được gọi là \


Mục Lục

Tin Tức

Tin Liên Quan